Introduction / Giới thiệu:

Đất Tổ uy linh hùng khí Núi Sông muôn đời nuôi lớn hồn Việt Tộc,

Trời tây ngưỡng vọng suối nguồn Hồng Lạc vạn thưở nguyện bồi gốc Văn Lang”

Hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn cơ sở Đền Hùng San Jose là nơi duy nhất tại hải ngoại dành riêng để phụng thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương và Chư Liệt Thánh Tiên Hiền Việt Nam. Được Tiền nhân truyền dạy “con đâu Cha Mẹ đó”, dẫu tha hương nhưng lòng luôn hướng về Quê Cha Vua Hùng – Đất Mẹ Âu Cơ.

Đền được điều hành bởi những ký lão và những tình nguyện viên dưới tên được đăng ký với chính quyền Liên bang và tiểu bang là Association of Hungs’Temple. Một tổ chức phi chính phủ và vô vị lợi. Mọi đóng góp cho Đền đều được miễn thuế theo luật định Fed ID: 77-0224244; CA ID: C1625631.


It is an honor to introduce to you this facility: a temple dedicated to the Founders and the Heroes of Vietnam. This is the only temple exists outside of Vietnam besides the main temple in Phú Thọ Vietnam for such purpose. We were taught that “where ever you are, Ancestors always be with us”. Even through, we are far away from homeland, our hearts are always with our Father Land Hùng Vương and Mother Village Âu Cơ.

The official name for the organization is Association of Hungs’Temple, a non-profit and NGO organization. All contribution to the organization are deductible. FED ID is 77-0224244; California ID is C1625631.