Lá Rụng Về Cội

Hàng năm có hàng triệu người rủ nhau về xã Hy Cương tỉnh Phú Thọ để trẩy hội Đền Hùng, viếng lăng Tổ, lễ Vua Hùng. Thế giới cũng đã công nhận Thờ Cúng Vua Hùng là di sản của nhân loại. Ở hải ngoại, tiếc thay chưa có công trình nào đáng được xem là thể hiện tinh thần “nhớ tổ tầm tông” của người Việt sống xa quê!!! Chúng ta đã bỏ hàng tỷ đô la xây dựng rất nhiều cơ sở tôn giáo, đầu tư nhiều triệu vào bảo tồn văn hóa-văn nghệ. Thế mà cái mốc để nối liền các thế hệ tương lai với Quê Cha Đất Tổ, với cội nguồn dân tộc thì chưa thấy đâu!!! Con cháu chúng ta sau này chẳng khác nào chiếc lá bay muôn ngàn không bến đậu! Lá rụng biết cội nơi nào về ???”

Ngay từ những ngày đầu tha hương, nguyện vọng lập ngôi đền thờ Tổ để con cháu hải ngoại tưởng nhớ Vua Hùng và Quê Cha Đất Tổ đã được hình thành. Tuy nhiên, do những hạn chế về tài lực và sức lực nên cơ sở vật chất chưa xứng với tầm vóc quốc thể Vua Hùng. Than ôi! sức ngày càng mòn, tuổi ngày càng cao, các thế hệ đầu tiên ra đi đã nhiều, thế hệ tiếp nối chưa rành rõ, không nơi sinh hoạt tương xứng sẽ làm tinh thần suy yếu và mai một truyền thống văn hóa Việt nơi đất khách !!!

Thờ cúng Vua Hùng là truyền thống dận tộc nhân văn mà không dân tộc nào trên thế giới có được!

Hãy cùng biểu dương truyền thống đó ! Hãy góp một bàn tay xây dựng Đền Hùng – San Jose:

– thành một thắng cảnh làm di sản tôn vinh Tổ Tiên;

– thành một danh tích làm gốc cội để lá rụng về;

– thành một chốn tâm linh làm móc xích nối liền tương lai và quá khứ.